Hageplastik

Når du bliver ældre, svinder hudens elasticitet og ofte øges fedtlaget. For halsens vedkommende kan dette medføre løsthængende hud på forsiden af halsen, der er mere eller mindre udfyldt med fedt. Hvis dette er generende, er der mulighed for fjernelse af overskydende hud og fedt ved en hageplastik.

Fjernelse af overskydende hud ved en hageplastik

Hagen spiller en vigtig rolle i at definere vores ansigt og den måde hvorpå vi bliver opfattet af andre. Som vi bliver ældre, svinder hudens elasticitet og fedtlaget øges ofte. 

For ansigtet og halsens vedkommende, kan dette betyde løsthængende hud på forsiden af halsen, der er mere eller mindre udfyldt med fedt. 

Af kosmetiske årsager betragtes dette ofte som en gene. Der er dog mulighed for fjernelse af overskydende hud og fedt ved en hageplastik.

Unrecognizable woman touches double chin, close up
The cosmetologist makes anti-aging injections against wrinkles on the chin, cheeks and neck. Women's aesthetic cosmetology.

Hvad gennemgås der til forundersøgelsen?

Inden en operation inviteres du til en forundersøgelse, hvor vi bl.a. gennemgår:
 • Informationer om indgrebet, det forventede resultat, risici/komplikationer og efterforløbet
 • Din helbredstilstand
 • Dine spørgsmål og forventninger
Vi anbefaler, at du har en ledsager med samt, at du tænker over eventuelle spørgsmål. Skriv dem gerne ned. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der være mindst 7 dage imellem forundersøgelse og operation.

Sådan forbereder du dig til operationen

Det vigtigste er, at du har læst dette materiale og, at du har fået besvaret de spørgsmål, du måtte have inden operationen, så du er velinformeret og tryg omkring, hvad der skal ske. 

Operationen foregår i lokalbedøvelse. Du vil få en særskilt vejledning omkring bedøvelsen. Vi anbefaler, at du sørger for at have nogen, der kan transportere dig hjem efter operationen. 

Hvis du ryger, anbefales det at ophøre 6 uger inden operation og undlade at påbegynde rygning efter operationen.

Sådan foregår operationen

Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 1 time. Du kan forlade klinikken, så snart operationen er slut. Der lægges et snit midt på hagen, der hvor hudoverskuddet er. Det fjernes sammen med det underliggende fedt. 

Der laves samtidig en korrektion på den underliggende hudmuskel, så området mellem hage og hals bliver mere plant. Huden sys sammen med en tynd nylontråd, der ligger under huden. Den er kun synlig i starten og slutningen af sammensyningen. Der påsættes plaster. 

Godt at vide inden

Når man skærer i huden, er der altid risiko for blødning, infektion, føleforstyrrelser og kroniske (vedvarende) smerter. Risikoen for komplikationer er bl.a. større, hvis du har diabetes (sukkersyge), er overvægtig eller ryger.

 

 • Blødning: der vil altid være en grad af blødning fra sårene. Den sugende forbinding, der anlægges ved operationen er normalt nok til at forhindre, at det bliver generende. Opstår der blødning fra dybere lag, ses det normalt umiddelbart efter operationen. Det kan i sjældne tilfælde da være nødvendigt at stoppe blødningen ved et lille kirurgisk indgreb.

 • Infektion: vil ofte blive synligt indenfor 1-2 uger. Det er sjældent (< 1%) og kan normalt behandles med vand og sæbe. Der er meget sjældent behov for antibiotika.

 • Føleforstyrrelser: du vil opleve nedsat følesans i operationsområdet. Den kommer normalt tilbage i løbet af uger til måneder. Hvis dette ikke er tilfældet efter 3-6 mdr., er tilstanden formentlig blivende, men er sjældent generende.

 • Smerter: de umiddelbare smerter i tilslutning til operationen forsvinder i løbet af dage til uger. Der udleveres en vejledning om smertebehandling efter operationen. Hvis receptpligtig medicin er påkrævet, udleveres dette fra klinikken. Kroniske (vedvarende) smerter ses hos < 1% og er vanskelige at behandle.

På operationsdagen får du udleveret skriftlig information, der gennemgår efterforløbet grundigt. Nedenfor gives den information, der er nyttig at have på nuværende tidspunkt:

 • Du kan forlade klinikken umiddelbart efter operationen
 • Du skal forholde dig i ro de første to dage, men du skal ikke være sengeliggende
 • Du skal forvente hævelse og misfarvning i området
 • Du må i princippet genoptage dit arbejde dagen efter indgrebet (afhængig af arbejdets karakter)

Såfremt der ikke har været komplikationer, er der normalt ingen restriktioner efter 2 uger.

Det endelige resultat forventes at kunne ses efter ca. 2 mdr. Hævelse og misfarvning forventes at være forsvundet efter den første uge (med individuel variation). Arret vil dog fortsætte med at blive pænere og mindre synligt med årene. Det er forskelligt fra person til person, hvordan ens hud danner ar, men den anvendte syteknik giver mulighed for at danne de pænest mulige ar.

Effekten af operationen er varig, men den almindelige aldring kan naturligvis ikke stoppes. Operationen kan gentages.

Du tilbydes trådfjernelse og kontrol 7 dage efter operationen. Yderligere kontrol kan altid aftales ved behov og er uden beregning. 

Forundersøgelse: 500 kr.

Når du har betalt en forundersøgelse, er alle fremtidige plastikkirurgiske forundersøgelser gratis.

Operation: 9.500 kr.

Trådfjernelse og eventuelle yderligere kontroller efter operationen er altid inkluderet.

Ligeledes udføres der korrektion vederlagsfrit, når en korrektion er relevant.

Vi håber, at du har fundet dette materiale informativt. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at tage dem med til forundersøgelsen eller ringe til klinikken.

Vores øvrige behandlinger inden for en lang række områder.

Ansigtsoperationer

Vores operationer på ansigtet omfatter bl.a. ansigtsløft, hageplastik og stritøre-operation

Brystoperationer

Vi anvender silikoneproteser af høj kvalitet. Det sikrer dig et perfekt resultat.

Ansigtsløft

Aldersbetingede forandringer i ansigtet kan afhjælpes med et indgreb i lokalbedøvelse

Overskydende hud

Der kan opstå generelt hudoverskud, med alderen eller som følge af stort vægttab.

Fedtsugning

Fedtsugning (liposuction) kan principielt foretages på hele kroppen.

Hageplastik

Fedtdepoter under hagen kan være svære at komme af med. En hageplastik giver en pænere profil.

Øjenlågsoperation

Tunge øjenlåg kan blokere for en del af synsfeltet og føre til træthed og hovedpine

Brystløft

Brystets længde øges normalt med alderen. Med et brystløfte vil du kunne afhjælpe denne forandring