Reduktion af øvre øjenlåg

Folk i alle aldre kan døje med tunge øjenlåg. Dog er det oftest en del af den naturlige aldringsproces, fordi huden mister sin elasticitet. Årsagen kan også være fedtudposning. 

Kosmetiske gener kan indebære, at du ser træt og ældre ud. Fysiske gener opstår, hvis øjenlågene hænger ud over selve øjet og blokerer for en del af synsfeltet. Dette kan medføre træthed og hovedpine.

Tunge eller hængende øjenlåg

Øjenlåg er som gardiner for vores øjne. Fra et æstetisk synspunkt er det en lille del af en større helhed der udgør vores ansigt og har derfor betydning for vores udseende.

Typisk som følge af ældning eller genetik kan der opstå kosmetiske gener der indebærer, at du ser træt og ældre ud, end du er. Disse bliver ofte refereret til som tunge øjenlåg, og de er en naturlig del af aldringsprocessen, da huden mister sin elasticitet.

Folk i alle aldre kan dog døje med tunge øjenlåg, da årsagen også kan være fedtudposning. Fysiske gener kan ligeledes opstå, hvis øjenlågene hænger ud over selve øjet og blokerer for en del af synsfeltet. 

Dette kan medføre synsbesvær, hovedpine og træthed, og forringe livskvaliteten drastisk. En operation kan herefter være en mulighed.

Patient får foretaget en øjenoperation på en operationsstue på Langelinie Privathospital
A macro view on the pretty blue eye of a Caucasian girl in her 30s. Arrows point in the direction of planned oculoplastic surgery to tighten and lift the skin around the eyes.

Hvad gennemgås der til forundersøgelsen?

Inden en evt. operation indkaldes du til en forundersøgelse, hvor vi bl.a. gennemgår:
  • Informationer om indgrebet, det forventede resultat, risici/komplikationer og efterforløbet
  • Din helbredstilstand
  • Dine spørgsmål og forventninger
Vi anbefaler, at du har en ledsager med samt, at du tænker over eventuelle spørgsmål. Skriv dem gerne ned. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der være mindst 2 dage imellem forundersøgelse og operation.

Sådan forbereder du dig til operationen

Det vigtigste er, at du har læst dette materiale og, at du har fået besvaret de spørgsmål du måtte have, så du er velinformeret og tryg omkring, hvad der skal ske. 

Du må spise og drikke, hvad du vil op til operationen. Vi anbefaler, at du sørger for at have nogen, der kan transportere dig hjem. 

Hvis du ryger, anbefales det at ophøre 6 uger inden operation og undlade at påbegynde rygning efter operationen.

Sådan foregår operationen

Den foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 1 time. Du kan forlade klinikken, så snart operationen er slut.

Du ligger med lukkede øjne og kan fornemme, at kirurgen arbejder i området, men du mærker ingen smerte. Snittet lægges i globelinjen, som er der, hvor øjenlåget har en naturlig fold, hvilket naturligt vil skjule arret efterfølgende. Herefter fjernes overskydende hud med underliggende fedt således, at øjenlåget gøres ”slankere” og mindre fyldigt. På intet tidspunkt bryder man igennem øjenlåget, man arbejder kun i de yderste lag.

Huden sys sammen med en tynd nylontråd, der ligger under huden. Den er kun synlig i starten og slutningen af sammensyningen i form af en knude.

Godt at vide inden

Når man skærer i huden, er der altid risiko for blødning, infektion, føleforstyrrelser og kroniske (vedvarende) smerter. Risikoen for komplikationer er bl.a. større, hvis du har diabetes (sukkersyge), er overvægtig eller ryger.

  • Blødning: der vil altid være mere eller mindre blødning fra et sår. Yderst sjældent er der behov for at stoppe blødningen ved et lille kirurgisk indgreb.

  • Infektion: vil ofte blive synligt indenfor 1-2 uger. Det er sjældent (< 1%) og kan normalt behandles med vand og sæbe. Der er meget sjældent behov for antibiotika.

  • Føleforstyrrelser: du vil opleve nedsat følesans omkring arret. Følesansen kommer normalt tilbage i løbet af uger til måneder. Hvis dette ikke er tilfældet efter 3-6 mdr., er tilstanden formentlig blivende, men er som regel ikke generende.

  • Smerter: de umiddelbare smerter i tilslutning til operationen forsvinder i løbet af dage til uger. Der udleveres en vejledning om smertebehandling efter operationen. Hvis receptpligtig medicin er påkrævet, udleveres dette fra klinikken. Kroniske (vedvarende) smerter ses hos < 1% og er vanskelige at behandle.

På operationsdagen får du udleveret skriftlig information, der gennemgår efterforløbet grundigt. Nedenfor gives den information, der er nyttig at have på nuværende tidspunkt:

  • Du kan forlade klinikken umiddelbart efter operationen
  • Du skal forholde dig i ro de første 3-4 dage, men ikke være sengeliggende
  • Du kan i princippet genoptage dit arbejde dagen efter operationen, hvis det ikke involverer hårdt fysisk arbejde, men hævelsen og misfarvningen gør, at de fleste ønsker at vente til en uge efter operationen.

Du skal undgå tunge løft og hårdt fysisk arbejde/sport i 4 uger. Såfremt der ikke har været komplikationer, er der normalt ingen restriktioner efter 4 uger.

Det endelige resultat forventes at kunne ses efter 2-3 mdr. Hævelse og misfarvning forventes at være forsvundet efter den første uge (med individuel variation). Det er forskelligt fra person til person, hvordan ens hud danner ar, men den anvendte syteknik giver mulighed for at danne de pænest mulige ar. Arret vil fortsætte med at blive pænere og mindre synligt med årene. De fleste oplever ved denne operation, at arret ikke er synligt, da det skjules i globelinjen (omslagsfolden på øvre øjenlåg).

Effekten af operationen er varig, men den almindelige aldring kan naturligvis ikke stoppes. Operationen kan gentages, hvis behovet opstår.

Du tilbydes trådfjernelse på klinikken en uge efter operationen. Yderligere kontrol kan altid aftales ved behov og er uden beregning.

Forundersøgelse: 500 kr.

Når du har betalt en forundersøgelse, er alle fremtidige plastikkirurgiske forundersøgelser gratis.

Operation: 8.000 kr.

Trådfjernelse og eventuelle yderligere kontroller efter operationen er altid inkluderet.

Ligeledes udføres der korrektion vederlagsfrit, når en korrektion er relevant.

Vi håber, at du har fundet dette materiale informativt. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at tage dem med til forundersøgelsen eller ringe til klinikken.

Vores øvrige behandlinger inden for en lang række områder.

Ansigtsoperationer

Vores operationer på ansigtet omfatter bl.a. ansigtsløft, hageplastik og stritøre-operation

Brystoperationer

Vi anvender silikoneproteser af høj kvalitet. Det sikrer dig et perfekt resultat.

Ansigtsløft

Aldersbetingede forandringer i ansigtet kan afhjælpes med et indgreb i lokalbedøvelse

Overskydende hud

Der kan opstå generelt hudoverskud, med alderen eller som følge af stort vægttab.

Fedtsugning

Fedtsugning (liposuction) kan principielt foretages på hele kroppen.

Hageplastik

Fedtdepoter under hagen kan være svære at komme af med. En hageplastik giver en pænere profil.

Øjenlågsoperation

Tunge øjenlåg kan blokere for en del af synsfeltet og føre til træthed og hovedpine

Brystløft

Brystets længde øges normalt med alderen. Med et brystløfte vil du kunne afhjælpe denne forandring