Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Langelinie Privathospital ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

Langelinie Privathospital ApS:

Langelinie 29

5230 Odense M

CVR-nr.: 43088521

E-mailadresse: kontakt@llph.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du starter et udrednings- eller behandlingsforløb hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Vores adgang til dine personoplysninger sikrer dig en tryg behandling af høj kvalitet.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
  • Personnummer
  • Køn, familierelationer og andre sociale forhold
  • Helbredsoplysninger (journalmateriale, prøvesvar, billeddiagnostiske resultater etc.)

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Autorisationsloven
 • Sundhedsjournalen
 • Journalføringsbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Sundhedspersoner involverede i det aktuelle udrednings- eller behandlingsforløb (ansatte og konsulenter på Langelinie Privathospital, henvisende instans/læge etc.).
 • Danske myndigheder i det omfang der foreligger en pligt hertil iflg. Gældende lovgivning (Styrelsen for patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Det Fælles Medicinkort, Det Danske Vaccinationsregister, Landspatientregistret etc.)
 • Sundhedsjournalen på sundhed.dk
 • Laboratorier og apoteker
 • Regionale afregningskontorer og forsikringsselskaber ifm. Afregning for udredning og behandling.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år jf. Journalføringsbekendtgørelsen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version 2.0 af Langelinie Privathospitals persondatapolitik skrevet 10.05.2023.