Udskiftning af implantater

Dette materiale gennemgår information, som du kan støtte dig til i din beslutningsproces.

Book en samtale

Årsager til dette

Udskiftning af proteser kan udføres af forskellige årsager. Oftest skyldes det et ønske om ændring i brystprotesernes størrelse, men det kan også være protesernes alder, deres placering (over eller under brystmusklen), form eller pga. komplikationer (proteser med revner). Såfremt det drejer sig om proteser, der er gået i stykker, og indholdet er flydende, vil der blive foretaget en meget grundig fjernelse af den flydende silikone i brystet. Man kan dog ikke forvente at al silikonen bliver fjernet. Evt. tilbageværende silikone betragtes som ufarligt.

Plastikkirurgi implantater
Øjenlågsoperation

Hvad gennemgås der til forundersøgelsen?

 • Informationer om indgrebet, det forventede resultat, risici/komplikationer og efterforløbet
 • Bestemmelse af protesestørrelse
 • Din helbredstilstand
 • Dine spørgsmål og forventninger

 

Vi anbefaler, at du har en ledsager med samt, at du tænker over eventuelle spørgsmål. Skriv dem gerne ned. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der være mindst 1 uge imellem forundersøgelse og operation medmindre årsagen til udskiftningen er, at protesen er gået i stykker – så kan operationen foretages før.

Hvilke proteser anvendes?

Vi anvender silikoneproteser. Det er næsten udelukkende den slags implantater, der anvendes i dag. Det vil sige, at protesen består af en skal af fast silikone og et indhold af silikone-gel. Proteserne er skærefaste, hvilket vil sige, at indholdet ikke kan sive ud i tilfælde af, at den faste skal revner. Hvis en protese går i stykker er det ikke noget problem at skifte den ud. Generelt har proteserne en holdbarhed på mere end 10-15 år. Du kan forvente, at den størrelse, der opnås efter operationen, svarer til den størrelse du ser, når du prøver prøveproteserne ved forundersøgelsen. Brystfaconen kan dog variere alt efter brystets form inden operationen.

Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

Det vigtigste er, at du har læst dette materiale og, at du har fået besvaret de spørgsmål, du måtte have inden operationen, så du er velinformeret og tryg omkring, hvad der skal ske. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Du vil få en særskilt vejledning omkring bedøvelsen. Vi anbefaler, at du sørger for at have nogen, der kan transportere dig hjem efter operationen. Hvis du ryger, anbefales det at ophøre 6 uger inden operation og undlade at påbegynde rygning efter operationen.

Godt at vide inden

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1,5 timer (begge bryster). Du er klar til at tage hjem sidst på dagen for operationen. Operationen kan også foretages i lokalbedøvelse, hvis forholdene tillader det.

Indgrebet udføres ved, at der lægges et snit på ca. 5 cm i furen under brystet. Hvis der i forvejen er et synligt ar efter en tidligere brystoperation, fjernes dette. Igennem dette hul fjernes den eksisterende protese. Hvis der er rester af silikone i hulrummet, hvor protesen har været, fjernes dette meget grundigt. Hvis det drejer sig om udskiftning til større proteser, udvides hulrummet. Når den nye protese er placeret, syes huden sammen i flere lag. Det yderste lag sys med en tynd nylontråd, der ligger lige under huden. Den er kun synlig i starten og slutningen af sammensyningen. Der påsættes plaster over sårene.

Opvågningen fra narkosen sker straks efter operationen er overstået, hvorefter man bliver passet og overvåget nøje af klinikkens sygeplejersker.

Der dannes altid en tynd bindevævskapsel omkring proteserne. Der er risiko for, at denne kapsel vil skrumpe og gøre protesen hård og kugleformet. Kapselskrumpning behandles ved en ny operation, hvor kapslen spaltes eller fjernes helt/delvist. Hvis det sker indenfor de første 5 år efter operationen, foretages det uden beregning.

Når man skærer i huden, er der tillige altid risiko for blødning, infektion, føleforstyrrelser og kroniske (vedvarende) smerter. Risikoen for komplikationer er bl.a. større, hvis du har diabetes (sukkersyge), er overvægtig eller ryger.

 

 • Blødning: der vil altid være en grad af blødning fra et sår. Blødning omkring protesen, ses normalt indenfor få timer efter operationen. I et sådant tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne det størknede blod ved et lille kirurgisk indgreb, da blodet medfører øgede smerter.

 • Infektion: vil ofte blive synligt indenfor 2-3 uger. Der gives forebyggende antibiotika under operationen, og infektion er sjældent (< 1%). Det kan normalt behandles med vand og sæbe, og der meget sjældent behov for antibiotika. Hvis der er infektion omkring selve protesen, kan det blive nødvendigt at fjerne protesen. Der kan normalt lægges en ny protese ind efter 2-3 måneder uden beregning.

 • Føleforstyrrelser: du vil opleve betydelig nedsat følesans i operationsområdet. Den kommer normalt tilbage i løbet af måneder. Hvis dette ikke er tilfældet efter 2-3 år., er tilstanden formentlig blivende, men er sjældent generende.

 • Smerter: de umiddelbare smerter i tilslutning til operationen forsvinder i løbet af uger. Der udleveres en vejledning om smertebehandling efter operationen. Hvis receptpligtig medicin er påkrævet, udleveres dette fra klinikken. Kroniske (vedvarende) smerter ses hos < 1% og er vanskelige at behandle.


På operationsdagen får du udleveret skriftlig information, der gennemgår efterforløbet grundigt. Nedenfor gives den information, der er nyttig at have på nuværende tidspunkt:

 • Du skal afhentes fra klinikken sidst på dagen for operationen
 • Du må ikke føre bil i 24 timer efter bedøvelsen
 • Du skal forholde dig i ro de første 3-4 dage, men ikke være sengeliggende
 • Du er normalt tilbage på arbejde efter 1 uge (afhængig af arbejdets karakter)

Du får udleveret en støttende Bh, som skal anvendes i 14 dage. Ligeledes får du udleveret en massagevejledning til brystet efter operationen. Du skal undgå tunge løft og hårdt fysisk arbejde/sport i 4 uger. Såfremt der ikke har været komplikationer, er der normalt ingen restriktioner efter 4 uger.

Det endelige resultat forventes at kunne ses efter 2-3 mdr. Arret vil dog fortsætte med at blive pænere og mindre synligt med årene. Det er forskelligt fra person til person, hvordan ens hud danner ar, men den anvendte syteknik giver mulighed for at danne de pænest mulige ar.

Resultatet af operationen er varigt, og brystet vil altså forblive den størrelse, som den indlagte protese medfører. Dog vil resultat forringes i tilfælde af efterfølgende graviditet eller vægtændringer. Det samme gælder almindelig aldring af hud og bindevæv. Dette vil ofte kunne forbedres ved et korrigerende indgreb.

Du tilbydes trådfjernelse og kontrol 14 dage efter operationen samt en kontrol efter 3 og 6 måneder. Yderligere kontrol kan altid aftales ved behov og er uden beregning.

Forundersøgelse: 500 kr.

Når du har betalt en forundersøgelse, er alle fremtidige plastikkirurgiske forundersøgelser gratis.

Operation i fuld bedøvelse:

 • Udskiftning af to implantater til og med 500 ml: 32.000 kr.
 • Udskiftning af to implantater fra 550-800 ml: 35.500 kr.
 • Brystløft udført samtidig med udskiftning af proteser: + 13.000 kr. til ovenstående
 • Anatomiske proteser: + 5.000 kr. til ovenstående

Operation i lokalbedøvelse:

 • Udskiftning af to implantater til og med 500 ml: 29.000 kr.
 • Udskiftning af to implantat fra 550-800 ml: 32.500 kr.
 • Anatomiske proteser: + 5.000 kr. til ovenstående

 

Trådfjernelse og eventuelle yderligere kontroller efter operationen er altid inkluderet.

Ligeledes udføres der korrektion vederlagsfrit, når en korrektion er relevant.

Vi håber, at du har fundet dette materiale informativt. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at tage dem med til forundersøgelsen eller ringe til klinikken.

Vores øvrige behandlinger inden for en lang række områder.

Ansigtsoperationer

Vores operationer på ansigtet omfatter bl.a. ansigtsløft, hageplastik og stritøre-operation

Brystoperationer

Vi anvender silikoneproteser af høj kvalitet. Det sikrer dig et perfekt resultat.

Ansigtsløft

Aldersbetingede forandringer i ansigtet kan afhjælpes med et indgreb i lokalbedøvelse

Overskydende hud

Der kan opstå generelt hudoverskud, med alderen eller som følge af stort vægttab.

Fedtsugning

Fedtsugning (liposuction) kan principielt foretages på hele kroppen.

Hageplastik

Fedtdepoter under hagen kan være svære at komme af med. En hageplastik giver en pænere profil.

Øjenlågsoperation

Tunge øjenlåg kan blokere for en del af synsfeltet og føre til træthed og hovedpine

Brystløft

Brystets længde øges normalt med alderen. Med et brystløfte vil du kunne afhjælpe denne forandring